طریقه جدا کردن درب فر

چنانچه می خواهید درب فر را جدا نمائید لازم است ابتدا درب فر را کاملا باز کنید سپس قفل لولا ( A ) را به طظرف بالا فشار دهید تا روی زبانه بازوی 

 
بلند لولا ( B ) قفل شود . آنگاه درب فر را به صورت نیمه باز در وضعیت 45 درجه قرار داده سپس آن را با دو دست خود به طرف بیرون بکشید و از جای 
 
خود خارج نمائید .
[metaslider id=456]
تماس با واحد خدمات